Wat we doen

Wij maken ons sterk voor leerlingen van het VSO

De LBVSO volgt onderwerpen die vso-leerlingen raken op de voet. Denk bijvoorbeeld aan; de staatsexamens, passend en inclusief onderwijs, het lerarentekort.
Regelmatig schrijven wij hier documenten over, altijd vanuit het perspectief van de vso-leerling.
Deze belangrijke lobby- documenten brengen we onder de aandacht van de Tweede Kamer, het ministerie van Onderwijs en alle andere relevante partijen.

screenshot_2.png

Meepraten

De LBVSO praat mee over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor vso-leerlingen.

Denk aan; leerlingenvervoer, vervolgonderwijs, passend/inclusief onderwijs, enz. Meer en meer lukt het ons in gesprek te gaan aan de juiste overlegtafels om ook de belangen van leerlingen zelf mee te nemen in beleidsveranderingen.

School/leerlingvertegenwoordiger

Bij LBVSO werken we met schoolvertegenwoordigers, omdat veel vso-scholen geen actieve leerlingenraad hebben.

Wij willen graag op elke vso-school minimaal een schoolvertegenwoordiger hebben. Een schoolvertegenwoordiger onderzoekt onder meer hoe de leerlingen van zijn of haar school denken over actuele kwesties. Zij koppelen dit weer terug aan ons.

Bij alle activiteiten krijgen zo ondersteuning van LBVSO. Ze staan er niet alleen voor!

elijahpresentatie.jpg

Trainingen en participatie

LBVSO wordt vaak gevraagd door vso en sbo scholen om trainingen te komen geven aan hun leerlingen voor het opzetten van een leerlingenraad of zitting in een MR (medezeggenschapdsraad).

Hoe zet je bijvoorbeeld een leerlingenraad op? Wat is er allemaal 'extra' nodig?  In het speciaal onderwijs is er bijvoorbeeld vaak meer assistentie van school en leraren nodig om het succesvol te maken. Daarnaast zijn er vaak extra hulpmaterialen nodig om het goed werkend te maken voor iedere leerling.

Wij geven deze trainingen al sinds ons bestaan en komen ook graag bij u en jou langs. Ook geven wij 'Bouw aan jezelf workshops' om leerlingen geïnteresseerd te laten raken en kennis te laten maken voor participatie en opkomen voor zichzelf. Er is veel mogelijk qua inspraak en rechten en vaak weten leerlingen dit niet of zij durven niet naar voren te komen.

LBVSO komt met goede tips en op welke vele manieren je je geluid kan laten horen.

 

Over het vso

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om ondersteuning die het reguliere onderwijs niet kan bieden.

Het vso kent vier 'clusters'. Elke cluster is gespecialiseerd in de ondersteuning van een specifieke groep leerlingen.

cluster 1: voor blinde en slechtziende leerlingen

cluster 2: voor dove en slechthorende leerlingen

cluster 3: voor leerlingen met een motorische of verstandelijke beperking en voor langdurig zieke leerlingen

cluster 4: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben doordat zij zich anders ontwikkelen en/of gedragen dan de meeste andere leerlingen. Veel cluster 4 leerlingen hebben een autisme diagnose (56%) of een diagnose (42%). Ook de combinatie van beide diagnoses komt veel voor.

 

Doe mee
Meld je aan

Word ook leerlingvertegenwoordiger

Klik hier
Vragen of interesse? Neem contact met ons op

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jij kan meedoen!

Contact opnemen