Missie

Leerlingbelang voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO) komt op voor de belangen van alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), van cluster1 tot en met cluster 4. Ook behartigen wij de belangen van thuiszittende leerlingen, vavo-leerlingen (volwassenonderwijs) en waar mogelijk ook voor jongeren tijdens jeugddetentie en behandeling in de jeugdzorg.
Daarnaast volgen we vanaf 2023 ook vso-doorstromers naar het mbo/hbo of uni.


 

14_vrouw-met-laptop-en-afgeronde-taak.svg

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

  • De leerlingen kunnen bij ons terecht voor vragen en klachten op het gebied van onderwijs. Wij geven de juiste informatie en bieden een luisterend oor.
  • De LBVSO weet met welke vragen en/of problemen vso-leerlingen te maken kunnen hebben. Bij ons kunnen zij rekenen op herkenning en begrip.

Belangenbehartiging

Wij zijn bekend met de vragen en problemen waarmee vso-leerlingen te maken krijgen. Daarnaast zetten wij ons in om belangrijke knelpunten in het vso aan te kaarten bij de juiste personen en instanties. Door de signalen die we ontvangen van ouders, verzorgers en begeleiders te bundelen, kunnen we deze ook effectief onder de aandacht brengen bij relevante partijen.

 

09_vrouw-met-lijst.svg

Speerpunten

Hier lees je meer over een aantal stand/speerpunten van LBVSO over verschillende onderwerpen. Wij vinden dat deze binnen afzienbare tijd opgelost kunnen en moeten worden.
 
Leerlingenvervoer
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op tijd op school komen.  Nu komen ze vaak te laat aan en zitten veel langer dan 45 minuten enkele reis in een taxibus en beginnen daardoor minder goed aan de schooldag.
Wij willen graag dat de norm van 45 minuten enkele reis wordt vastgelegd en dat de aanbesteding rondom leerlingenvervoer stopt.     


Staatsexamens
Leerlingen van het vso en thuiszittende leerlingen kunnen vaak alleen een erkend diploma behalen via staatsexamens. Deze examens zijn in de  zomervakantie, waardoor deze leerlingen een veel langer schooljaar hebben. Vaak doen zij meer dan een jaar over het behalen van alle examens en daardoor missen ze zomervakanties en moeten ze buiten de schoolse structuur om mondelinge examens doen die leerlingen uit het regulier onderwijs niet hoeven af te leggen.
Wij willen dan ook graag dat het schooljaar niet langer voor leerlingen van het vso en thuiszittende leerlingen is en dat er gezorgd wordt voor examens binnen de schoolstructuur.
 

Duimtegoed
De duimregeling is in Coronatijd ontstaan. De examenkandidaat mocht duim leggen op een niet kernvak, deze telde niet mee voor de zak-slaag regeling.
De minister heeft het verzoek om vso-leerlingen nog gebruik te laten maken van de duimtegoed regeling afgekeurd. Met als argument dat de duimregeling verantwoordelijk is voor uitval van vso-leerlingen naar het vervolgonderwijs => niet bewezen dat uitval meer is dan voor Corona
§  Vso-leerling doet gespreid staatsexamen, dus is het oneerlijk om van beperkt aantal leerlingen deze duimtegoedbon af te schaffen =>niet bewezen dat het minder resultaat heeft voor vervolgonderwijs (is nl. geen kernvak)
§  De duimtegoedbon is verlopen, houdbaarheidstermijn is niet genoemd, daarmee is de verwachting geschapen dat termijn houdbaar is
Wij strijden voor:  diegenen die in Coronatijd zijn gestart met examens, daar moet de regeling nog voor gelden.

Van vso naar mbo/werk
Leerlingen vanuit het vso hebben een belabberd toekomstperspectief, één op de drie lukt het niet om door te stromen naar een andere opleiding of werk, en komt thuis te zitten zonder enig perspectief.
Wij willen dan ook dat er gezorgd wordt voor geschikt onderwijspersoneel, juist voor de leerlingen met de minste kansen hakt het lerarentekort er harder in. Ook willen we dat er passende stageplaatsen komen en werkgevers die de vso leerlingen niet afschrijft, maar een kans geeft en op zoek gaat naar hun talenten.
 
Naast leerplicht ook leerrecht
Er zit een ongekend aantal leerlingen thuis, cijfers schommelen van 5000 tot zelfs 15000. Kinderen die ongewenst niet naar school kunnen. Waar de leerplicht kan worden afgedwongen op dit moment, kan dit niet met leerrecht waardoor een steeds groter groeiende groep leerlingen thuis zit, dit vraagt aandacht:
Voer naast leerplicht ook leerrecht in, zodat niet alleen ouders worden gedwongen kinderen naar school te laten gaan, maar het schoolsysteem ook gedwongen wordt om alle kinderen les te geven.
Elk kind heeft recht op onderwijs, heeft recht om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien, om op te groeien tot volwassenheid met en binnen het onderwijs.

01_man-met-dossier.svg

Meepraten

LBVSO wil meepraten over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor vso-leerlingen.

Denk bijvoorbeeld aan: staatsexamens, passend/inclusief onderwijs, het leerlingenvervoer en het OPP, enz.

Meer en meer lukt het ons in gesprek te gaan aan de juiste overlegtafels om ook de belangen van leerlingen zelf mee te nemen in beleidsveranderingen.

Geluid

Als penvoerder voor LBVSO maakt Stichting Orion het geluid van vso-leerlingen in het publieke debat mogelijk.

Zij nemen de financiële administratie uit handen, zodat wij kunnen doen waar we goed in zijn: Onze stem laten horen.

Vragen of interesse? Neem contact met ons op

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jij kan meedoen!

Contact opnemen