Wie zijn wij

De mensen achter LBVSO

Het bestuur bestaat uit (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs.

Het is de taak van het bestuur om op te komen voor de belangen van alle vso-leerlingen, thuiszittende leerlingen, vavo-leerlingen en leerlingen die residentieel onderwijs volgen. Ook voor de vso-leerling die doortroomt naar het vervolgonderwijs.
Elke van de bestuursleden heeft ook een eigen portefeuille waar ze zich hard voor maken.

De bestuursleden worden bijgestaan door een beleidsmedewerker en een office assistant. Zij zorgen ervoor dat de LBVSO soepel loopt en ondersteunen het bestuur op allerlei vlakken.

Portefeuille & Drijfveer

Elk van de bestuursleden heeft ook een eigen portefeuille waar ze zich hard voor maken.

Elijah heeft deze speerpunten in zijn portefeuille: staatsexamens, passendonderwijs, leerlingenvervoer, kwaliteit onderwijs, OPP, thuiszittende leerling, lerarentekort en ABA en ook kansengelijkheid en toegankelijkheid

"Ik merkte dat er altijd over ons werd gesproken, maar nooit mèt ons. LBVSO brengt hier verandering in en zorgt ervoor dat het geluid van vso-leerlingen wordt gehoord".

Shaquille richt zich met name op: armoede, veiligheid op scholen (discriminatie en pesten), GGZ 18+ en residentieel onderwijs 

"Ik zit in LBVSO, omdat ik me niet vertegenwoordigd voelde in de politiek en echt veranderingen wil zien. Samen met Elijah hebben we al veel voor elkaar gekregen via LBVSO en we zijn nog lang niet klaar!"

Helena is het aanspreekpunt voor: jeugdwet en jeugdzorg /WLZ/PGB , inclusief onderwijs, uitstroom vso, LHBTIQA+ en ABA

"Ik ben ander half jaar geleden bij het bestuur gekomen, omdat ik niet tegen onrecht kan en zeer strijdvaardig ben. Wat als kwaliteit oplevert dat ik daar veel voor andere jongeren kan betekenen. Voor mij geen strijd zonder overwinning, ik ben hun drijvende kracht in het niet opgeven. Er is heel veel wat gefixt moet worden,  voor de uitstromers, maar ook voor de thuiszittende leerling ligt er een grote agenda die wij liever gister dan vandaag fixen. Lbvso is voor mij de allerbeste spring plank naar mijn toekomstige baan, politicologie omdat ik nu al met veel politicus in aanraking kom en dat gaat me geweldig af."

Kansengelijkheid & toegankelijkheid zijn thema's waar alle bestuursleden bij betrokken zijn.

De bestuursleden worden bijgestaan door een beleidsmedewerker en een office assistant. Zij zorgen ervoor dat de LBVSO soepel loopt en ondersteunen het bestuur op allerlei vlakken.

 

Raad van Advies

Daarnaast heeft LBVSO ook een Raad van Advies (RvA). Elk lid van de RvA brengt zijn of haar eigen kennis, ervaring en inzichten in. Dit betekent dat we een scala aan goede ideeën en verschillende perspectieven hebben. Doordat de leden van de RvA allemaal verschillende achtergronden en vaardigheden hebben, kunnen zij goed advies geven.
De RvA houdt zich bezig met de lange termijnplannen en strategie van de LBVSO.
Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kan het bestuur advies inwinnen bij de RvA. Dit zorgt voor meer openheid over hoe besluiten worden genomen.

Samenstelling van de RvA

Voorzitter:

  • Paul van Meenen

Leden:      

  • Michael Belderink
  • Carolien Rieffe
  • Julie Wevers
  • vacant

                

Vragen of interesse? Neem contact met ons op

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jij kan meedoen!

Contact opnemen