Veiligheid op Scholen

01_man-met-dossier.svg
07-06-2024

De veiligheid van VSO-leerlingen krijgt niet de aandacht die het verdient. Een gebrek aan betrokkenheid en adequate cijfers belemmert effectieve maatregelen.

Het samenvoegen van VSO-leerlingen met reguliere leerlingen verdoezelt hun specifieke veiligheidsbehoeften, zoals pesten en discriminatie. Toekomstig onderzoek moet een gedifferentieerde aanpak hanteren om passende maatregelen te ontwikkelen. Ook is er een gebrek aan inclusie, passende ondersteuning en middelen, wat leidt tot frustratie en achterstand, terwijl de overgang naar de arbeidsmarkt extra ondersteuning vereist.

Vragen of interesse? Neem contact met ons op

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jij kan meedoen!

Contact opnemen