Over LBVSO.

LBVSO komt op voor de belangen van alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), thuiszitters en vavo-leerlingen (volwassenenonderwijs). Deze leerlingen kunnen bij ons terecht voor vragen en klachten op het gebied van onderwijs. Wij geven de juiste informatie en bieden een luisterend oor. Al onze activiteiten organiseren wij voor en door vso-leerlingen.

LBVSO weet met welke vragen en/of problemen vso-leerlingen te maken kunnen hebben; bij ons kunnen zij rekenen op herkenning en begrip.

Ook zorgt LBVSO ervoor dat belangrijke knelpunten in het vso onder de aandacht worden gebracht bij de juiste personen en instanties.

Stem

In maart 2020 richtte de toen 17-jarige Amsterdamse vso-scholier Elijah Delsink (vwo, cluster 4)  LBVSO op. Hij vindt het een groot probleem dat de stem van de vso-leerling stelselmatig wordt genegeerd. Samen met  zijn mede-bestuursleden van LBVSO wil hij hier verandering in brengen.

In de zomer van 2020 organiseerde Elijah de eerste officiële vlaggendag voor geslaagde vso-examenleerlingen. Lees hier de toespraak die hij die dag hield op zijn eigen vso-school in Amsterdam, in aanwezigheid van meerdere leden van de Tweede Kamer.

‘Een plek aan alle relevante tafels’

Inmiddels is LBVSO erkend door het ministerie van Onderwijs en ontvangt de stichting ook overheidssubsidie – net als LAKS, de belangenbehartiger van leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs. Dit  succes is voor een belangrijk deel te danken aan de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA). Zij dienden op 10 september 2020 een motie in. Hierin roepen zij de regering op om ‘de belangenvertegenwoordiging van de leerlingen van het vso te ondersteunen en ze een plek te geven aan alle relevante tafels’.

Meepraten

LBVSO wil meepraten over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor vso-leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan: de staatsexamens, passend/inclusief onderwijs en corona-maatregelingen op school. Helaas worden wij in de praktijk nog niet altijd toegelaten aan alle relevante overlegtafels. Uiteraard zijn wij het hier niet mee eens- wij doen er op dit moment alles aan om dit te veranderen!

LBVSO komt waar mogelijk ook op de voor de belangen van thuiszitters en jongeren die les krijgen tijdens jeugddetentie of een behandeling in de jeugdzorg.

Bestuur.

Het bestuur van LBVSO bestaat uit leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs.

Zo kan je meedoen.

Alle LBVSO-activiteiten worden georganiseerd voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook jij kan meedoen! Meld je aan als LBVSO-vertegenwoordiger van jouw school – alleen samen maken wij het verschil! Neem contact met ons op via info@lbvso.nl.

Wat is een LBVSO-schoolvertegenwoordiger?

Veel scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) kennen geen actieve leerlingenraad. Om die reden werkt LBVSO vooral met zogeheten schoolvertegenwoordigers. Wij willen graag op elke vso-school minimaal één schoolvertegenwoordiger hebben.

Een schoolvertegenwoordiger onderzoekt onder meer hoe de leerlingen van zijn of haar school denken over actuele kwesties. Bijvoorbeeld over de aangepaste regels rond de staatsexamens in verband met de corona-crisis.

Ook signaleert de schoolvertegenwoordiger met welke klachten of problemen zijn of haar medeleerlingen te maken hebben. Om de zoveel tijd zetten wij ook concrete vragen uit bij de schoolvertegenwoordiger. Bijvoorbeeld in de vorm van een enquête of een eenvoudige oproep. Het verzoek is of je die vervolgens wilt voorleggen aan een zoveel mogelijk leerlingen van jouw school. De resultaten koppel je daarna weer terug naar LBVSO.

Mocht jouw school toevallig wél een actieve leerlingenraad hebben, dan kan de voorzitter van deze raad deze taken op zich nemen. Wij komen heel graag in contact met deze voorzitters!

Bij alle activiteiten krijg je ondersteuning van LBVSO. Je staat er niet alleen voor!

Raad van advies.

LBVSO heeft een Raad van Advies. Aan de samenstelling van deze raad wordt op dit moment nog gewerkt.