Onderzoek ABA

Gepost op 19 januari 2024

Heb jij ervaring met ABA als kind, ouder van een kind of zelf als volwassene?

Na meerdere keren vragen stellen via de Kamerleden aan de staatssecretaris, zijn wij vorig jaar uitgenodigd door staatssecretaris Maarten van Ooijen en hebben wij uitgebreid met hem gesproken over de negatieve gevolgen van ABA. Hij heeft toen toegezegd de schadelijke gevolgen van ABA te laten onderzoeken.

De afgelopen maanden is dit onderzoek opgezet en zijn er focusgroepen geweest. Wij hebben ook meegedaan aan deze focusgroep bij het Nederlands Autisme Register (NAR)

Het NAR is bezig met het onderzoek naar de ervaringen met Applied Behavior Analysis (ABA) therapie in Nederland.

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in zowel positieve als negatieve ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgprofessionals die in aanraking zijn gekomen met de ABA-therapie.

We roepen iedereen die in aanraking is gekomen met de ABA-therapie om de vragenlijst in te vullen  en deel te nemen aan het onderzoek.

Hieronder  staat de link naar de enquête.

Het invullen zal 20-25 minuten duren.

De link is vanaf nu geldig en staat tot en met 11 februari 2024 online.

Meer informatie over het onderzoek staat op de website.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in het voorjaar can 2024 beschikbaar zijn.

Alvast bedankt voor uw interesse en (mogelijke) deelname aan de vragenlijst!