Persbericht LBVSO

Gepost op 7 november 2023

Persbericht LBVSO

Yes! Wat een overwinning en succes voor LBVSO en onze medeleerlingen in het speciaal onderwijs!

Vandaag is de brief van de minister verstuurd waarin zij aangeeft dat in het voortgezet) speciaal onderwijs vaker dan op andere scholen mobieltjes toch in de klas gebruikt mogen worden en dat deze scholen met leerlingen, ouders en medewerkers goede afspraken moeten maken zodat voor iedereen duidelijk is wat wel niet mag”.

Wij zijn blij dat we in dit voorjaar een pas op de plaats hebben laten maken als LBVSO en ondanks dat wij in deze strijd even alleen stonden, bleven opkomen voor de belangen van onze medeleerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij vonden de Nee, Tenzij en de uitleg erbij dat mobieltjes niet meer mee de klas in mochten te kort door de bocht. Juist voor de groep leerlingen die hun mobieltjes vaak praktisch gebruikt in plaats van sociaal was er in eerste instantie weinig oog. Wij trokken alles uit de kast om eenieder te overtuigen en nadat wij onze zorgen, dossiers en ideeën hebben mogen delen zijn er nu aanpassingen gedaan.

Zo zijn de uitzonderingen nu beter beschreven, en wordt er verwezen naar het samen afspraken maken over deze uitzonderingen. daarom is er nu ook witte rook vanuit ons. Als LBVSO zijn wij blij met deze uitkomst, de belangen van leerlingen met een beperking zijn nu duidelijk meegenomen en beschreven. Natuurlijk blijven ook wij de signalen verzamelen om te kijken hoe deze Nee, Tenzij regel uitpakt voor onze achterban.